Atos

SRQ129796 - Projectleider Actielijn

Work location:
's-Gravenhage
Starting date:
01.07.2019
Ending date:
30.06.2020
Hours per week:
32

Samen met AevesBenefit zijn wij op zoek naar een Projectleider Actielijn voor het ministerie BZK te Den Haag.
Voorstellen kan tot 25 juni 11:00 uur

Opdrachtgever

Het programma eID heeft als doel het realiseren van een hoger veiligheidsniveau in de toegang tot digitale dienstverlening van (semi)overheid, waarmee een hoger niveau van informatiebeveiliging en privacybescherming wordt gerealiseerd.
Hiertoe wordt een stelsel ingericht en in werking gesteld waarbinnen voor personen de keuzemogelijkheid bestaat om in het verkeer met de (semi)overheid verschillende elektronische identificatiemiddelen op een hoger betrouwbaarheidsniveau te gebruiken, zowel publieke als één of meerdere private middelen.
Vanuit het programma zijn enkele oplossingen technisch gezien reeds ontwikkeld waarmee eindgebruikers op niveau substantieel en hoog kunnen inloggen. Voor de toetsing zijn diverse pilots uitgevoerd.
De kaderwet Wet Digitale Overheid is opgeleverd en ligt voor ter behandeling in de Tweede Kamer. Het programma staat aan de vooravond van de implementatie bij ca. 1.300 dienstverleners. Een stapsgewijze implementatie die wordt ingezet langs 4 paralellen actielijnen:
1. Een brede beweging naar Two-factor inloggen (met DigiD app of sms-code)
2. Lerende uitrol van “Substantieel”,
          Burgerdomein te beginnen in de zorgsector
          Bedrijvendomein te beginnen bij het UWV
3. Een lerende uitrol van “Hoog” bij noodzaak of maatschappelijke baten.
4. Het vergroten van de mogelijkheden van burgers voor toegang tot het niveau Substantieel.

Operationaliseren van de actielijnen geschiedt door instellen van;
Taskforce actielijn 1:
-           Vergroten van het aantal DigiD aansluitingen en het verbreden van het gebruik van Two-factor inloggen.
Taskforce actielijn 2:
-           Voert de regie op het tijdig opleveren van de overbruggingsmaatregelen en draagt zorg voor de bewaking van de voortgang op het tijdig beschikbaar           zijn van inlogmiddelen op het vereiste authenticatieniveau, en tijdig verschaffen van toegang tot het stelsel, middels routeringsvoorziening,           clusteraansluitingen en machtigen.
Taskforce/projectteam innovatiespoor actielijn 4:
-           Naast de overbruggingsmaatregelen werkt een multidisciplinair team aan een doorbraak oplossing voor substantieel en in een later stadium hoog.
          Opdrachtomschrijving Organiseren van de inrichting van de Taskforce.
-           Het beheren van overzichten van deelnemers aan de taskforce;
-           Het regelen van faciliteiten en/of voorzieningen voor de taskforce;
-           Het organiseren van benodigde overleggen;
-           Het fungeren als eerste aanspreekpunt voor deelnemers van de taskforce;
-           Het maken van werkafspraken en het bewaken en beheren van gemaakte afspraken door het opzetten en beheren van de Taskforce Backlog;
-           Het ondersteunen van de stukkenstroom en de bijbehorende administratieve logistiek;
-           Zorg voor een goede afstemming tussen Taskforce en overige partijen;
-           Het inhoudelijk monitoren van de voortgang en het verstrekken van eventuele bevindingen en adviezen aan de programmamanager en/of de           program board.

Competenties: Organisatievaardigheden, Administratieve vaardigheden, Communicatieve vaardigheden, Sociale vaardigheden
Persoonlijkheidskenmerken: Ondersteunend, Kordaat / doortastend, Initiatiefrijk, Verbindend


< Go back to the overview of all orders