Atos

SRQ129804 - EZK - Proces Analist eIDAS 398943

Work location:
's-Gravenhage
Starting date:
24.06.2019
Ending date:
31.12.2019
Hours per week:
24

EZK - Proces Analist eIDAS (strippenkaart 24 uur/week)

Opdracht-/functiebeschrijving
De proces analist 'eIDAS expert Operationeel Beheer' werkt binnen het team Internationale Toegang van eOverheid voor Bedrijven (eOvB) en onder regie van de product owner aan het inrichten en implementeren van de technische - en functionele beheeromgeving voor het eIDAS-koppelpunt. Overigens is er geen 'green field': er bestaan reeds (deels niet gedocumenteerde) operationele beheerprocessen.
Dit doe je door deze beheerprocessen te inventariseren, te analyseren, te verbeteren / optimaliseren en door witte vlekken te ontdekken en te beschrijven. Je beschrijft de (ontbrekende) processen, vult documentatie van niet, of deels, gedocumenteerde processen aan (zo nodig na verbetering / optimalisatie) en je stelt de beheerhandboeken voor deze processen op. Implementeren betekent voor je, naast het opstellen van de handboeken en werkinstructies, ook het borgen in de organisatie: werken via de beschreven processen en werkinstructies.
Analyse en beschrijven van relevante financiële processen rond control en verslaglegging (maand- en jaarrapportage) behoort uitdrukkelijk tot de opdracht. Belangrijke stakeholder is de IT organisatie van het ministerie van EZK, DICTU. Deze, en andere stakeholders, betrek je in je analyse.

Achtergrond
In 2018 is de Europese Verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten (eIDAS) in werking getreden. Onderdeel van de verordening is dat Europese lidstaten elkaars nationale eID oplossingen moeten (h-)erkennen zodra deze aangemeld zijn bij de Europese Commissie.
Om dit mogelijk te maken implementeren lidstaten een netwerk van nationale hubs, de zogenaamde eIDAS-node. Deze EU-breed gekoppelde nodes verbinden nationale genotificeerde eID middelen en schema's met nationale (overheids-)dienstverleners. Via deze infrastructuur kunnen burgers van een lidstaat dan met hun nationale eID middel inloggen bij een overheidsdienstverlener in een andere lidstaat. In Nederland is de eIDASnode uitgebreid met de zogenaamde 'Berichtenservice' die de verschillen tussen het eIDAS protocol en nationale protocollen (eTD stelsel) overbrugt. Samen met de eIDASnode vormt de eIDAS Berichtenservice het eIDAS Koppelpunt. Nationale koppelingen met het BRP-koppelpunt (BSN koppeling), BSN-koppelregister (privacy by design) en eTD makelaars alsmede de koppelingen met eIDASnodes in (bijna) alle lidstaten is een belangrijk onderdeel van de eIDAS implementatie in Nederland. RVO is sinds 2011 betrokken bij de ontwikkeling en implementatie van de eIDASnode en haar voorloper, de STORK PEPS.

Eisen (knock-out criteria)
Let op! Eisen zijn knock-out criteria, als je niet voldoet heeft reageren geen zin. De eisen moeten letterlijk in het CV terug komen!

Algemeen:

 • HBO / WO werk- en denkniveau – 5 jaar


Wensen
Competenties

 • Zelfstandig kunnen werken
 • Maakt zich materie snel eigen
 • Resultaatgericht
 • Pragmatisch
 • Helder communiceren en toont hier initiatief in
 • Stressbestendig
 • Initiatiefrijk
 • Teamspeler
 • Klantgericht


Kennis

 • Eén of meer (bij voorkeur) referenties in een soortgelijke opdracht / rol in de afgelopen 3 jaar
 • Globale kennis (aantoonbaar) van het eID landschap in Nederland en Europa (eIDAS)
 • Kennis van en ervaring in het beheerdomein (ITIL, BSIL, ASL)
 • Flexibiliteit m.b.t. reizen en werken
 • Zeer goede communicatieve vaardigheden


Start datum
maandag 19 augustus 2019

Eind datum
dinsdag 31 december 2019 (met optie op verlenging)

< Go back to the overview of all orders