Atos

SRQ130216 - Full-Stack Java Developer Medior/Senior (399648)

Work location:
Utrecht
Starting date:
01.07.2019
Ending date:
30.06.2020
Hours per week:
36

Locatie: Utrecht
Start: 01/07/2019
Duur: 30/06/2020
Inzet: 36 uur per week
 
ZZP: Niet Toegestaan (payroll/loondienst mag wel)
2 dagen gratis inwerkperiode is vereist
Taaleisen: Nederlands
Deadline: Woensdag 26/6 14:00 uur


Kandidaten moeten kennis hebben van en ervaring hebben met de meeste van de in de aanvraag genoemde tools, hulpmiddelen en werkwijzen.
Java full stack developer medior/senior for back-end authorization application.
Customer built application based on Java technology for serving Rabobank internet banking customers with their real-time authorizations.
The application is build, maintained and operated by an agile DevOps team which includes developers, tester and business analysts.

Technologies used:

Java 8 / 11
Springboot
Spring
Docker (with Cattle)
iBatis
REST microservices
Cucumber
CI/CD
XL Deploy
SQL
Hibernate / JPA

< Go back to the overview of all orders