Atos

SRQ130425 - Coördinator Uitvoeringstoets

Work location:
'S-Gravenhagen
Starting date:
08.07.2019
Ending date:
07.07.2020
Hours per week:
32

Samen met AevesBenefit zijn wij op zoek naar een Coordinator Uitvoeringstoets voor het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties  te Den Haag. Voorstellen kan tot 2 juli 11:00 uur. 

Opdrachtgever
Het programma eID heeft als doel het realiseren van een hoger veiligheidsniveau in de toegang tot digitale dienstverlening van (semi)overheid, waarmee een hoger niveau van informatiebeveiliging en privacybescherming wordt gerealiseerd.
Hiertoe wordt een stelsel ingericht en in werking gesteld waarbinnen voor personen de keuzemogelijkheid bestaat om in het verkeer met de (semi)overheid verschillende elektronische identificatiemiddelen op een hoger betrouwbaarheidsniveau te gebruiken, zowel publieke als één of meerdere private middelen.
Vanuit het programma zijn enkele oplossingen technisch gezien reeds ontwikkeld waarmee eindgebruikers op niveau substantieel en hoog kunnen inloggen. Voor de toetsing zijn diverse pilots uitgevoerd.

De kaderwet Wet Digitale Overheid is opgeleverd en ligt voor ter behandeling in de Tweede Kamer. Het programma staat aan de vooravond van de implementatie bij ca. 1.300 dienstverleners.

Project
Binnen het programma eID is behoefte aan expertise voor het organiseren en coördineren van uitvoeringstoetsen door panels die alle dienstverleners vertegenwoordigen. De focus van de functie betreft het organiseren van afstemming m.b.t. de toetsing van uitvoerings-regelgeving en daarbij zorgdragen voor de administratieve logistiek en beheer om vanuit het programma invulling te geven aan ambtelijk gemaakte afspraken over uitvoeringstoetsen.

Opdrachtomschrijving
- Het beheren van overzichten van deelnemers aan panels voor uit te voeren toetsen;
- Het afstemmen met panels over de gewenste faciliteiten en overlegdata rondom het toetsen op uitvoeringsregelgeving;
- Het regelen van faciliteiten en/of voorzieningen voor de toets panels;
- Het organiseren van benodigde overleggen;
- Het ondersteunen van juridische experts met de stukkenstroom en de bijbehorende administratieve logistiek;
- In voorkomende gevallen inhoudelijk ondersteunen bij het opstellen van de uitvoeringsregelgeving en inhoudelijk voorbereiden en verwerken van reacties uit de panels.
- Het behouden van administratief overzicht over de stand van zaken;
- Het fungeren als eerste aanspreekpunt voor deelnemers aan panels;
- Het inhoudelijk monitoren van de voortgang en het verstrekken van eventuele bevindingen en adviezen aan de programmamanager en/of de program board.

Benodigde competenties:
- Organisatievaardigheden;
- Administratieve vaardigheden;
- Communicatieve vaardigheden;
- Sociale vaardigheden;
- Juridische affiniteit is een grote pré.

Persoonlijkheidskenmerken:
- Ondersteunend
- Kordaat, doortastend
- Initiatiefrijk
- Verbindend

< Go back to the overview of all orders