Atos

SRQ130426 - EZK - Security projectleider BIO-implementatie (BIR2012 of de BIO) 400424

Work location:
'S-Gravenhagen
Starting date:
15.07.2019
Ending date:
16.12.2019
Hours per week:
36

EZK - Security projectleider BIO-implementatie (BIR2012 of de BIO)

Opdracht-/functiebeschrijving
1. Maken van een GAP analyse van drie organisatieonderdelen van EZK en LNV van de BIR2012 naar BIO, inclusief
adviesrapportage.
2.Ondersteunen van de drie organisatieonderdelen bij het opstellen van een transitieplan van BIR2012 naar BIO.
3.Ondersteunen van de drie organisatieonderdelen bij het classificeren van de informatiesystemen in
basisbeveiligingsniveaus.
4.Deelname aan interne en concernbrede overleggen in het kader van de BIO en informatiebeveiliging.
5. Opstellen van voortgangsrapportages richting de interne directie alsook richting de concernbrede BIO
implementatie werkgroep.

Achtergrond
In 2018 is de nieuwe Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) geïntroduceerd. Deze baseline vervangt de
huidige Baseline Informatiebeveiliging Rijksdienst. Deze baseline neemt nieuwe beveiligingsmaatregelen met zich
mee, als ook vereist deze baseline dat ieder kritiek systeem wordt voorzien van een classificatie
(Basisbeveiligingsniveau 1, 2 en 3). EZK en LNV is gestart met een transitieprogramma om de BIO te implementeren.
Een drietal organisaties van EZK moeten een grote inhaalslag maken om aan de BIO te kunnen voldoen gezien hun
kleine omvang en beperkte capaciteit. Gezocht wordt naar een tijdelijke projectleider die de GAP inzichtelijk maakt
tussen de huidige geïmplementeerde beveiligingsmaatregelen en de BIO voor deze drie organisatieonderdelen. Ook
wordt van de projectleider gevraagd deze onderdelen te ondersteunen bij het neerzetten van een basis om de BIO te
implementeren.

Eisen (knock-out criteria)
Let op! Eisen zijn knock-out criteria, als je niet voldoet heeft reageren geen zin. De eisen moeten letterlijk in het CV terug komen!

  • Je hebt ervaring als projectleider
  • Je hebt ervaring bij een overheidsorganisatie
  • Je bent vasthoudend en beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden.
  • Je kan goed samenwerken
  • Je legt en onderhoudt gemakkelijk contacten met voor de eigen organisatie relevante personen en organisaties.
  • Je schakelt op het juiste moment het netwerk in organisatiedoelstellingen te bereiken.
  • Je hebt minimaal twee jaar ervaring binnen het vakgebied informatiebeveiliging
  • Je hebt aantoonbaar ervaring met de BIR2012 of de BIO.

Wensen
Je kan goed zelfstandig werken
Bij voorkeur beschik je over relevante opleidingen (CISM/CISSP)

Start datum
15 juli 2019

Eind datum
16 december 2019 met optie op verlenging

< Go back to the overview of all orders