Atos

SRQ130431 - Implementatiemanager Materieel

Work location:
Utrecht
Starting date:
29.07.2019
Ending date:
29.07.2020
Hours per week:
36

 De organisatie:
Utrecht is en blijft voor haar inwoners een aantrekkelijke provincie met ruimte voor goed wonen, werken en natuur en met sterke ruimtelijke en sociale kwaliteiten. Dat is onze ambitie voor de periode tot 2028. Mobiliteit is meer dan van A naar B gaan. Mobiliteit verbindt mensen, hun activiteiten en hun leefomgeving. Een goede bereikbaarheid per fiets, openbaar vervoer en auto in een gezonde omgeving maakt Utrecht tot een aantrekkelijkere vestigingsplaats, het versterkt de economie en het bevordert een duurzame leefomgeving. Dat is de drijvende kracht die wij uit mobiliteit willen halen.
 Het trambedrijf is benoemd als een tijdelijk programma (t/m 2021) en onderverdeeld in een team TBP (Trambedrijf Projecten) en een team TBO (Trambedrijf Beheer en Onderhoud).  Het doel van de organisatie is “Veilig en betrouwbaar Openbaar Vervoer binnen de gestelde kaders en tegen zo laag mogelijke kosten gedurende de levenscyclus”.
Het systeem bestaat uit de bestaande SUNIJ-lijn, die loopt van Utrecht Centraal naar Nieuwegein en IJsselstein, en de nieuwe lijn 22 van Utrecht Centraal naar de Uithof, in gebruik eind 2019. Daarnaast zijn wij verantwoordelijk voor andere OV-assets zoals het Dynamische Reisinformatie Systeem (DRIS) op de bushaltes in de provincie Utrecht, de Nieuwe Tramremise en een nog te bouwen bus stalling.
 
Wat ga je doen:
 
Wij zoek voor het Trambedrijf Beheer & Onderhoud een implementatiemanager materieel. Je bent als implementatiemanager in 2019 vooral gefocust op het vlootmanagement van het nieuwe materieel CAF 33m en 41m voor de Uithoflijn (lijn 22). Dit doe je zowel vanuit inhoud als proces. Daarnaast is de implementatie van een nieuw onderhoudscontract materieel een van je aandachtspunten. Tevens spelen dossiers als contractmanagement van de huidige onderhouds- en reinigingsovereenkomst een rol, materieelinzet UHL, spraakverbinding met OCC, Vecom i.r.t. het automatisch inleggen van rijwegen en het veilig stellen van de beelden uit de SIG en CAF trams inclusief de data ritregistratie CAF. Ook zul je in diverse werkgroepen en crashteams participeren.
 
Door de binnenkomst van al het nieuwe materieel van CAF (2019 voor UHL en in 2020 voor de bestaande SUNIJ lijn) is het opzetten van een structuur en uitvoeren van garantiemanagement een onderdeel van jouw werkpakket. Dit geldt tevens voor de verificaties van de door CAF opgezette betrouwbaarheidscijfers en de gegevens voor preventief onderhoud en specifieke onderhoudstaken.
Ook de onderdelenvoorziening gaat TBO zelf opzetten voor de CAFvoertuigen en bepalen welke
artikelen benodigd zijn, de materiaalbehoefte vast stellen en afspraken maken met leveranciers. Daarnaast zijn er meerdere aanbestedingen noodzakelijk o.a. voor de inkoop van kijk- grijpmaterialen.
 
Vanuit Predictive maintenance:
- Leren omgaan met Aura Diagnostics, Aura wheel, Aura lube en Aura logs
- Inrichten van de diagnoseschermen en grafieken
-Inrichten van standaard rapportages
-           Koppelen van AURA aan SAP
-           Analyseren van data en aan de hand hiervan onderhoudsprogramma aanpassen
-           Evalueren en uitbreiden van Sensornet metingen
-           Opstellen van een kwaliteitshandboek voor schoonmaak OV voertuigen
 
 
In 2020 speelt het project VRT (Vernieuwing Regionaal Tramsysteem) een zeer grote rol binnen het Trambedrijf. Extra taken voor team Materieel in 2020 waarin jij vanuit je rol als implementatiemanager ook een deel zal vervullen:
-           Participeren in de werkgroep materieel, CWT meeting
-           In bedrijf nemen 22 trams 41m
o          Ontvangst van de nieuwe trams
o          Controle op restpunten
o          Voertuigconfiguratie opnemen uit Car History Book (moederbladen vullen) en steekproefsgewijs  controleren in de praktijk
-           Toezicht op modificaties aan trams
-           Opzetten structuur voor garantiemanagement en het uitvoeren van het garantiemanagement.
 
Het is een tijdelijke functie
De ingangsdatum is zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 15 augustus 2019. De looptijd is in eerste instantie tot 15 augustus 2020 met een optie tot verlenging van 2x half jaar. De verwachte tijdsbesteding is gemiddeld 40 uur per week. Indien de kandidaat op een specifieke week meer dan 40 uur nodig meent te hebben dient hij op voorhand gemotiveerd het extra aantal uren te hebben aangevraagd en toestemming te hebben gekregen.
 
Wie zoeken wij:
We zoeken een ervaren implementatiemanager (seniorniveau) met sensitiviteit voor een politieke werkomgeving, analytisch, daadkrachtig, besluitvaardig, oplossingsgericht en energiek. Een verbinder met ervaring in vlootmanagement en garantiemanagement binnen tram gerelateerde bedrijven.
 

< Go back to the overview of all orders