Atos

SRQ130435 - Financieel medewerker met subsidie ervaring

Work location:
Utrecht
Starting date:
19.08.2019
Ending date:
19.02.2020
Hours per week:
40

Wij vragen 4 FTE en daarom elke leverancier max 4 CV's aanleveren

Wie zijn wij

Werken bij de provincie Utrecht betekent een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of cultuur de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving. Dat vraagt om een organisatie waarin innovatie de continue factor is. Focus op de omgeving, interne samenwerking, integraal denken en ruimte voor experimenteren zijn daarin onze speerpunten. Onze nieuwe organisatiestructuur, met zelfstandig opererende teams en een kleine concerndirectie, vormt de basis. Ruimte geven aan ontwikkeling van de medewerkers vormt de randvoorwaarde voor ons succes.
 
Door onze eigen medewerkers kansen te bieden en ze te ondersteunen in hun professionele ontwikkeling en daarnaast met vers bloed van buiten te zorgen voor verfrissende ideeën en nieuwe manieren van werken realiseren we een kwaliteitsimpuls die ons gaat helpen de gestelde ambities waar te maken.
 
Wat ga je doen

  • Je beoordeelt (project)subsidieaanvragen, wijzigings- en voorschotverzoeken en verzoeken tot vaststelling van subsidies van onze klanten: aanvragers zoals bedrijven, kennisinstellingen en andere overheden.
  • Je bent de spin in het web in het subsidieproces en coördineert van A tot Z de uitvoering van diverse provinciale subsidieregelingen.
  • Je verzorgt het financieel beheer van projecten.
  • Je overlegt met klanten over financiële aspecten van projecten en je hebt op dit vlak een adviserende rol richting de beleidsmedewerker.
  • Je behandelt zelfstandig voorkomende correspondentie over projecten (verleningsbeschikking/vaststellingsbeschikking), waarbij je gebruik maakt van formatteksten.
  • Je bent verantwoordelijk voor de dossiervorming van dossiers. Je bent verantwoordelijk voor de financiële beoordeling van subsidieaanvragen.
  • Je adviseert in overleg met cluster Juridische Zaken van het team over rechtmatigheid en staatssteun en beantwoordt interne en externe vragen over subsidie en het subsidieproces.

< Go back to the overview of all orders